FunRun

ฟอร์มการสมัครนี้สำหรับระยะ ฟันรัน เท่านั้น

ค่าสมัคร : ( 300บาท )
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
***กรุณากรอกที่อยู่ปัจจุบัน ให้ละเอียดครบถ้วน***

*** แจ้งให้ทราบ ตอนนี้เสื้อหมดแล้วครับ แต่สมัครวิ่งได้อยู่ครับ ***